50 attraktive tomter

Fra 857 til 1412 kvm.

Hemmingsjordlia ligger midt i smørøyet – med kun 10 minutters kjøretur til både Finnsnes og Sørreisa sentrum. Stedet har gode solforhold og ligger vestvendt i et vakkert naturområde med god utsikt mot hav og fjell. Et paradis for familier som ønsker trygge og gode oppvekstsvilkår for barna. Og så er det jo hyggelig med lavere kommunale avgifter enn mange andre steder. Dette er bare noen få av fordelene med å bo i Hemmingsjordlia – eller det grønne hjertet som vi liker å kalle det.

Tildeling

Ved tildeling av tomt inngås det kontrakt.  Det opprettes ny matrikkelenhet og skjøtet sendes til tinglysing så snart kjøpesummen er innbetalt. Tomtene selges fortløpende etter hvert som kjøpere melder seg og det er ikke mulighet å reservere tomt.

Byggefrist

Det settes en frist på 1 år for å fremme byggesøknad etter kontraktsinngåelse. Dersom kjøper ikke blir å bygge og vil selge tomta så har kommunen forkjøpsrett. Prisen for tilbakekjøp er opprinnelig pris.

Antall tomter

Ved oppføring av flermannsbolig er det mulig å få kjøpe flere tomter som slås sammen for å oppnå et større areal. Kommunen stiller krav til at det oppføres minimum en boenhet per tomt.

Byggefirma

Byggefirmaer kan kjøpe flere tomter samtidig, dette avgjøres etter søknad.

Prisfastsetting

Prisen er fastsatt med en kvadratmeterpris. Prisen indeksreguleres hvert år. Tomteprisen er for råtomt, altså slik den fremstår i feltet. Opparbeiding av tomt inngår ikke i kjøpesummen.

Hele feltet har ferdig infrastruktur som asfaltert vei, gatelys, strømtilførsel og vann og avløpsledning til hver tomt.

Gebyrer som matrikkelbrev, dokumentavgift og tinglysing vil komme i tillegg til tomtepris.

For gebyrer se kommunens hjemmeside www.sorreisa.kommune.no

Kart

Klikk her for å gå til kommunekart.

Der vil du ha mulighet via menyvalg å legge på digitale tomtekart og blant annet se beliggenhet av feltet. Velg meny «Kartlag», velg så «Eiendom og plan» og deretter «Reg.planer vedtatt før 2018».

Detaljoversikt på tomtenivå

Noen tomter har alternative tomtenummer, dette fordi tomter er satt utfra hva som blir husnummer, og dette vil variere på noen tomter fra hvor man legger innkjørsel på tomten.

Nedenfor finner du oversikt over tomter som er solgt:

Tomtenr. 23

Alt.tomtenr.:
Status: SOLGT

Tomtenr. 46

Alt.tomtenr.: 
Status: SOLGT

Tomtenr. 27

Alt.tomtenr.: 29
Status: SOLGT

Tomtenr. 52

Alt.tomtenr.:
Status: SOLGT

Tomtenr. 38

Alt.tomtenr.:
Status: SOLGT

Tomtenr. 56

Alt.tomtenr.:
Status: SOLGT